Insentiva AS tilbyr:
Logistikken er hjertet i bedriften. Uten velfungerende logistikk
vil ikke kundene bli fornøyd. Kundene ønsker kvalitet på
produkt og levering til forventet tid til riktig pris.
Smartere logistikk
De fleste bedrifter opererer i bransjer med sterk konkurranse. Det som
var godt nok i går er ikke tilstrekkelig i dag. Man må til enhver tid finne
smartere måter å løse den daglige driften på.
.
Dette gjelder uansett om bedriften tjener gode penger, eller om marginpresset er
stort. Er marginene lave, er dette en absolutt nødvendighet. Tjener bedriften gode
penger, er det fortsatt fornuftig å utfordre dagens måte å utføre aktiviteter på. Vi i
Insentiva er opptatt av å utnytte potensialet som er i bedriften.
Ønsker du:
- hjelp til å effektivisere din bedrift?
- å sikre kvalitet på leveransene?
- tilfredse medarbeidere som utvikler seg selv og din bedrift?
- å vise til økt konkurransekraft gjennom fokus på verdiskapende aktiviteter?
- å luke bort aktiviteter som ingen ser nytten av?
- hjelp til å avdekke de virkelige flaskehalsene i din bedrifts logistikk?
- en samarbeidspartner i forbindelse med en anskaffelsesprosess?
- hjelp til å definere KPI som gjør at dine medarbeidere jobber sammen for å nå bedriftens målsetning?
- bistand i det daglige arbeidet innenfor logistikk?
[Logistikk][ERP][Transport][Management]
E-post: post@insentiva.no
Mobil: +
47 934 81 751           
Copyright © 2014 by Insentiva AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: post@insentiva.no