ERP
Å implementere nytt ERP system er en omfattende prosess, som krever mye ressurser av nøkkelpersoner i din bedrift. Implementeringsarbeidet deles inn i flere faser, og de ulike fasene krever ulikt engasjement fra interne ressurser; målsetning, planlegging/behovskartlegging, utvikling, test/stabilisering og til slutt utrulling.

Ofte kommer dette arbeidet i tillegg til de daglige operative arbeidsoppgavene, noe som er utfordrende for både leverandøren av systemet og din bedrift. Suksessen ligger i en nøyaktig behovskartlegging, og gjennom dette spesifikke krav til hvilke rutiner systemet skal ivareta. Ofte ser man at hver enkelt funksjon i bedriften ivaretar sine oppgaver og rutiner godt, men at det dessverre er få som ser at helheten i løsningen henger sammen. Vi har lang erfaring som løsningsarkitekt fra leverandørsiden ved implementering av ERP-løsninger, samt erfaring som løsningsansvarlig for kunden.
Ønsker du at vi skal bistå din bedrift ved oppgradering eller i anskaffelse av nytt ERP-system, ta kontakt.
E-post: post@insentiva.no
Mobil: +
47 934 81 751           
Copyright © 2014 by Insentiva AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: post@insentiva.no