Logistikk
Ofte når vi skal jobbe med forbedringsarbeid innenfor logistikk hos bedrifter, har vi fått uttalt en sannhet fra oppdragsgiver om hvor flaskehalsen(e) er.

Etter at vi har utført en grunnleggende prosesskartlegging, har vi ofte identifisert ulike aktiviteter som til sammen kan begrense bedriftens potensiale. Gjennom dette arbeidet er det viktig å ufarliggjøre åpenhet rundt de ulike rutinene og arbeidsoppgavene som utføres. Hensikten er absolutt ikke å finne syndebukker eller definere hvem som har skylden for den ineffektive logistikken.

Vårt mål er å synliggjøre hvilke arbeidsoppgaver som skaper verdi, og hvem man kan kutte ut eller gjøre annerledes. Gjennom dette arbeidet vil vi også skape bevissthet rundt hvorfor de ansatte utfører de ulike oppgavene. En kartleggingsprosess vil gå alle bedriftens rutiner i sømmene, og gjennom dette vil vi avdekke om hver enkelt arbeidsprosess optimaliserer i henhold til aktiviteten som utføres eller hvorvidt den understøtter prosessen. Altfor ofte ser vi at det daglige arbeidet har fokus som suboptimaliserer istedenfor å optimalisere hele prosessen.
Bevisstgjøring rundt hvorfor man utfører de daglige arbeidsoppgavene gir mer fornøyde medarbeidere, da de ser verdien av det de gjør.
Ønsker du at vi skal gjøre en prosesskartlegging hos din bedrift, ta kontakt.
[Logistikk][ERP][Transport][Management]
E-post: post@insentiva.no
Mobil: +
47 934 81 751           
Copyright © 2014 by Insentiva AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: post@insentiva.no