Prosjektledelse / Management for hire
Det å jobbe med utviklings- og forbedringsarbeid er ressurskrevende. Ofte involverer prosjektene bruk av mange interne ressurser og milepælene kommer tett som hagel. Veldig ofte ser vi at prosjektdeltakerne er nøkkelpersoner i bedriften som allerede har fullt opp med de daglige operative oppgavene, og det er vanskelig å få andre til å ta over disse i prosjektperioden. For å ivareta fremdriften i prosjektene kan det ofte være hensiktsmessig med en prosjektleder som ikke sitter i den samme interne skvisen, men som kun har som oppgave å ivareta prosjektets interesser.

I andre tilfeller kan det være fornuftig å la de interne ressursene delegere de daglige operative oppgavene til andre, og heller ha fullt fokus på det pågående prosjektet. Da vil det være hensiktsmessig å engasjere ressurser som har bred erfaring fra operativt logistikkarbeid i flere bedrifter, samt har arbeidet med flere ulike forretningssystemer.
Trenger du prosjektleder eller har du ad hoc behov for ressurser, ta kontakt.
[Logistikk][ERP][Transport][Management]
E-post: post@insentiva.no
Mobil: +
47 934 81 751           
Copyright © 2014 by Insentiva AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: post@insentiva.no