Tonje sin profil er relasjonsbyggende og samarbeidsorientert, løsnings- og resultatorientert, handlekraftig og beslutningsorientert, samt analytisk og strukturert.
Samarbeidspartner:
Tonje Eidholm Lund
Daglig leder og Seniorrådgiver

Tonje Eidholm Lund er gründeren av Insentiva AS. Hun er utdannet siviløkonom, og
har jobbet med logistikk hele sitt yrkesaktive liv.
De første arbeidsårene jobbet Tonje i IT-bransjen med implementering av ERP
systemer for logistikkintensive kunder. Tonje har jobbet med innkjøp av
holdbarhetskritiske varer, samt som logistikkontroller hos en grossist som omsatte
ferske matvarer.

De siste årene har Tonje jobbet innenfor transport, både som kunderådgiver og
som Key Account Manager. Som kunderådgiver besto arbeidsoppgavene av :

O Prosjektleder i rådgivningsprosjekter av typen prosesskartlegging og
    implementering av optimaliserende tiltak mot eksterne kunder.
O Rådgiver i forbedringsprosjekter hos eksisterende kunder.
O Design av analysemodeller.
O Analysearbeid/tallknusing.

Som Key Account Manager har hun hatt ansvaret for forvaltning av egen
kundeportefølje, besvarelse av anbud, oppfølging av kvalitets- og driftsutfordringer,
samt prisforhandlinger.
[Logistikk][ERP][Transport][Management]
E-post: post@insentiva.no
Mobil: +
47 934 81 751           
Copyright © 2014 by Insentiva AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: post@insentiva.no