Har du knapphet på ressurser for
å kunne gjennomføre ønskede
prosjekter, eller har det hopet seg
opp med uløste
arbeidsoppgaver?

Vi har lang erfaring innenfor
prosjektledelse, samt operativt
arbeid innenfor salg, innkjøp og
lagerstyring.
Ønsker du å oppnå økt
konkurransekraft gjennom
produktivitetsforbedringer eller
lavere logistikkostnader?
Vi har lang erfaring med å
kartlegge alle aktivitetene,
samt avdekke hvilken verdi de
ulike aktivitetene tilfører
prosessen.
ERP
Transport
Har du kontroll på dine
transportkostnader, og har du
en transportør som hjelper
deg å tilfredsstille din kundes
behov?

Med erfaring innenfor analyse
av ulike prisstrukturer, samt
kjennskap til
transportbransjen, kan vi
hjelpe deg å finne riktig
transportør.
Prosjektledelse / Management for hire
Skal du oppgradere dagens
eller implementere nytt ERP-
eller WMS system?

Med vår erfaring fra denne
typen prosjekter kan vi bidra
til mer effektive prosjekter, og
gjennom dette redusere
implementeringskostnadene.

Logistikk
Bevisstgjøring rundt hvorfor man utfører de daglige arbeidsoppgavene gir mer fornøyde medarbeidere, da de ser verdien av det de gjør.
[Logistikk][ERP][Transport][Management]
E-post: post@insentiva.no
Mobil: +
47 934 81 751           
Copyright © 2014 by Insentiva AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: post@insentiva.no