Transport
Din transportør er din bedrifts ansikt utad. Som siste ledd i din verdikjede er det transportøren som møter din kunde ved overlevering av deres produkter. Det er derfor viktig at du velger en transportør som ivaretar dine kunders forventninger hva gjelder leveringstid og leveringspresisjon.

For at transportøren skal kunne utføre jobben sin på en hensiktsmessig måte, er det viktig at din bedrift sender over edi med korrekt informasjon, at produktene er forsvarlig emballert, og at forsendelsene er pakket på en måte som en hensiktsmessig for begge parter. Veldig mange transportører har prismatriser som er bygget på egen kostnadsstruktur. Noe som betyr at du som kunde har insentiver til å pakke og sende produktene slik at det ganger din transportpartner.
Trenger du hjelp til å vurdere om du har en fremtidsrettet avtale med din transportør hva gjelder markedspris, leveringspresisjon og muligheter til å påvirke dine transportkostnader, ta kontakt.
[Logistikk][ERP][Transport][Management]
E-post: post@insentiva.no
Mobil: +
47 934 81 751           
Copyright © 2014 by Insentiva AS  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: post@insentiva.no